Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JEHOVISTISK je1hωvis4tisk l. -ho- l. -hå-, adj.
Etymologi
[jfr t. jehovistisch, eng. jehovistic]
teol. o. litt.-hist. adj. till JEHOVISM resp. JEHOVISTEN.
1) (numera knappast br.) adj. till JEHOVISM; jfr JAHVISTISK 1. I sin kamp med det jehovistiska partiet kunde de hebreiska Baaliterna icke föregifva sig stå på nationel och mosaisk grund. VRydberg i SvMånadsskr. 1864, s. 27.
2) (numera knappast br.) adj. till JEHOVISTEN 1; jfr JAHVISTISK 2. NF 1: 112 (1875).
3) adj. till JEHOVISTEN 2. De jehovistiska urkunderna. Stave InlGTKanonSkr. 94 (1912).

 

Spalt J 79 band 13, 1934

Webbansvarig