Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JAMS jam4s, sbst.1, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(jams 1785 osv. yam 1856. yams 17731933)
Etymologi
[av eng. yam (pl. yams), ä. eng. inany, iniamo, iniamu m. fl. former, av port. inhame l. sp. igname, av ovisst urspr.]
(i fackspr., i sht bot.) benämning på de knöligt uppsvällda rotstockarna av växter tillhörande det i tropiska o. subtropiska trakter förekommande växtsläktet Dioscorea Plum.; särsk. om dylika rotknölar (av arterna Dioscorea alata Lin. o. D. Batatas Decne) som användas till människoföda; äv. om växt (med ätliga rotknölar) av släktet Dioscorea Plum. VetAH 1773, s. 29. Odling af yams förutsätter ett tropiskt klimat med måttligt hög temperatur och rik tillgång till luftfuktighet. Jönsson Gagnv. 178 (1910). 3NF 7: 1045 (1927). jfr: (På Guldkusten) wäxar och mycken annan Frucht, och een .. som the kalla Iniamus, kan nästan lijknas wid hwijta Rofwer. Kankel Hemmersam 37 (1674).
Ssgr (i fackspr., i sht bot.): JAMS-ROT. (rotstock av) jamsväxt. Cook 3Resa 94 (1787). Landell Bligh 193 (1795). Ruhe Hurley Vild. 150 (1928).
-VÄXT. Jönsson Gagnv. 178 (1910).

 

Spalt J 66 band 13, 1934

Webbansvarig