Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JALAPPA jalap4a l. ʃal-, l. 032, l. JALAPA jala4pa l. ʃal-, l. 032, r. l. f.; best. -an; pl. (i bet. 2) -or; förr äv. JALAP, r. l. f.
Ordformer
(gialappa 1675. jalap 1750. jalapa 1836 osv. jalappa 1750 osv. jeloppa c. 1820. xalapa 19041922. xalappa 1815)
Etymologi
[jfr t. jalappe, eng. o. fr. jalap; av sp. jalapa, ellips för purga de Jalapa, laxermedel från Jalapa, stad i Mexiko]
1) farm. av den starkt förtjockade biroten hos örten Ipomœa purga Hayne (jfr 2) beredd drog använd ss. drastiskt laxermedel, jalapparot, purgerrot; äv. om drog beredd av liknande birot av vissa besläktade växter, ss. Ipomœa orizabensis Ledanois (vanl. kallad vit jalappa) o. Ipomœa simulans Hanb. (vanl. kallad lätt jalappa) m. fl. Lindh Huuszapot. 82 (1675). Bellman (BellmS) 2: 45 (c. 1778, 1791). ”Lätt jalapa” .. erhålles af Ipomœa simulans Hanb. 2NF 12: 1223 (1910). Santesson Läkem. 139 (1924).
2) bot. benämning på den i Mexiko ss. vild förekommande, till familjen Convolvulaceæ hörande örten Ipomœa purga Hayne (Exogonium Purga (Wend.) Bent.), jalapparot (se d. o. 2). Roten af Jalappa. PH 5: 2948 (1750). (Bland de växter som anskaffats till akademiträdgårdeni Uppsala) är Jalappa, som brukas i alla purgerande Piller och hos oss lätt kan cultiveras. Linné Bref I. 1: 34 (c. 1762). Regnér Begr. 265 (1803). Auerbach (1909).
Ssgr (i allm. till 1; i allm. farm.): A (†): JALAPP-PULVER, -ROT, se B.
B: JALAPPA-EXTRAKT. (jalappa- 1868. jalappe- 1756) PH 6: 4069 (1756). Ekbohrn 1: 242 (1868).
-HARTS. ss. drastiskt laxermedel användt preparat framställt gm extraktion av pulveriserad jalapparot. Berzelius ÅrsbVetA 1826, s. 267. Lindgren Läkem. 131 (1920).
-PILLER. Lindgren Läkem. (1902).
-PULVER. (jalapp- 1889. jalappa- c. 18201902. jalappe- 1788) pulveriserad jalapparot. VGR 1788, Verif. s. 24. Lindgren Läkem. (1891, 1902).
(2) -ROT. (jalapp- 16981761. jalappa- 1763 osv. jalappe- 17131801)
1) farm. = JALAPPA 1. ApotT 1698, s. 64. Blom Med. 48 (1801). SvFarm. 336 (1901). Lindgren Läkem. (1902, 1920). särsk. i uttr. falsk jalapparot, om biroten av den från Mexiko härstammande örten Mirabilis jalapa Lin., som användes på samma sätt som jalapparot. 2NF 37: 559 (1925).
2) bot. = JALAPPA 2. Berzelius Kemi 4: 482 (1827). Jönsson Gagnv. 492 (1910).
-TVÅL. tekn. Lindgren Läkem. (1891). Jalapatvål .. beredes genom att lösa jalapaharts och tvål i alkohol och indunsta till torrhet. Kjellin 484 (1927).
-VINDA, r. l. f. bot. = JALAPPA 2. NF 7: 1029 (1883). Rosendahl Farm. 301 (1897).
C (†): JALAPPE-EXTRAKT, se B.
-PULVER, -ROT, se B.

 

Spalt J 60 band 13, 1934

Webbansvarig