Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JADUT l. JODUT, interj.
Ordformer
(jadut (ia-, -dwt, -duht) c. 15401769. ia dut 1609. jaa dwth 1662. jad vth 1620. iadutt 1598. jodut(h) c. 15701769)
Etymologi
[fsv. iadut, iodut(e); likom ä. d. jodut, jadut, fd. jodut, av mnt. (te)iodute, jadut; av ovisst ursprung; jfr CPetersen i ForschDeutschGesch. 6: 225 ff. (1866), FTamm i ArkNF 16: 148 (1900), NOHeinertz i JahrbNdSprachf. 36: 123 ff. (1910), LWiener i ZeitschrRomanPhilol. 35: 449 f. (1911), LLHammerich i ZeitschrDPhilol. 56: 274 ff. (1931)]
(†) klagorop uttryckande häftig sorg l. smärta l. förskräckelse l. harm o. d.: ve, ack; äv. mer l. mindre substantiverat, särsk. i förb. ropa jadut (över ngn l. ngt) o. d. OPetri Kr. 13 (c. 1540). Ah mijn modher at tu migh födt haffuer, offuer hwilken hwar man Iadwt ropar j hela landena. Jer. 15: 10 (Bib. 1541; äv. i Bib. 1703). Ia dut, Ia dut, thz ynkeliga mordh! Asteropherus 55 (1609). Iagh må nw ropa jad vth och wee, / Ingen wil migh nw skodha ell see, / Iagh måstet nw så lijdha. Forsius Spec. B 1 a (1620). Medh Klagande, Ach och iaduht. Kempe Graanen 77 (1675). Ihre (1769).

 

Spalt J 16 band 13, 1934

Webbansvarig