Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JACK jak4, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[av eng. jack, benämning på ett flertal apparater, instrument o. d.; eg. kortform av namnet Jacob, Jakob]
i sht telef. å telefonväxelbord: med kontaktfjäder försedd metallhylsa vari en propp insättes för att åstadkomma kontakt; stundom oeg., om kontakthylsa å radioapparat o. d.; jfr GÖK, sbst.3 1. PT 1892, nr 42 B, s. 2. Vid en anropning inför telefonisten ena proppen i den anropande abonnentens jack. NoK 14: 138 (1922). Erix Dowding o. Rogers 69 (1925).
Ssgr (i sht telef.): JACK-FÄLT. om den del av telefonväxelbordet vari jackarna äro placerade. SD(L) 1897, nr 343, s. 4. TT 1901, Allm. s. 7.
-LIST. lång ribba med uppfrästa spår för upptagande av ett antal intill varandra belägna jackars fjädrar. VaruförtTulltaxa 1: 365 (1912).

 

Spalt J 12 band 13, 1934

Webbansvarig