Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IVÄRK- ivær3k~, äv. 30~.
Etymologi
[ssgsform till uttr. i värk(et), av I, prep., o. VÄRK, arbete]
i ssgr, betecknande att ngn sätter ngt i värket.
Ssgr: IVÄRK-STÄLLA. (†) = -SÄTTA; anträffat bl. ss. vbalsbst. -ande. Atterbom Minn. 537 (1818).
-SÄTTA. [jfr d. iværksætte, t. ins werk setzen, fr. mettre en oeuvre] (numera knappast br.) laga att (ngt) kommer till utförande l. förvärkligas, utföra, realisera, förvärkliga, sätta i värket (plan o. d.). Hvad dårar och narrar besluta måste visa män i verksätta. Wallenberg (SVS) 2: 100 (1764). (Den extra roteringen) iverksattes efter år 1810. Agardh (o. Ljungberg) II. 2: 438 (1856). GHT 1898, nr 124, s. 2.

 

Spalt I 1256 band 13, 1933

Webbansvarig