Publicerad 1933   Lämna synpunkter
I, prep. o. adv.2 ssgr (forts.):
I-VÅLLA. (†) vålla, förvålla. VDAkt. 1779, nr 291. Därs. 1782, nr 585. särsk.
a) i uttr. vara ivållande(s) i l. till ngt, vara vållande till ngt. VRP 1639, s. 791 (: i). VDAkt. 1782, nr 585 (: till).
b) ss. vbalsbst. -ande, förvållan(de). Antingen det war skedt af Anders Månssons Iwållande eller icke. VRP 1629, s. 340.
-VÄFTE. (†) inslag i väv (se INSLAG 2), väft. Linc. (1640; under subtegmen).

 

Spalt I 1255 band 13, 1933

Webbansvarig