Publicerad 1933   Lämna synpunkter
ISTRA, ISTRIG, ISTRING, se ISTER, sbst.1 avledn.

 

Spalt I 1240 band 13, 1933

Webbansvarig