Publicerad 1933   Lämna synpunkter
I, prep. o. adv.2 ssgr (forts.; jfr anm. sp. 38):
I-STICKA, v.1 -ning. gm stickande insätta (ngt i ngt), sticka i. Wahlenberg StorM 31 (1894).
-STICKA, v.2 -ade; -ning. (i fackspr.) (vid tillvärkning l. lagning av trikåvaror o. d.) sticka till l. fast (ngn del); ss. vbalsbst. -ning äv. i konkret anv. Istickning af häl (på strumpa). Schallenfeld Met. 30 (1886).
-STIGA, -ning. stiga in l. ned i (ngt); nästan bl. i p. pr. l. p. pf. l. ss. vbalsbst. Afzelius Sag. 6: 227 (1851). Vid istigningen i båten. Balck Idr. 2: 594 (1887).
-STINGA. (†) eg.: sticka in (ngt i ngt); bildl.: låta (ngt) vinna insteg, ingjuta (ngt bland ngra); jfr IN-STINGA. Att icke någett förrädderij iblandt våre bönder ijstungett bliffver. G1R 20: 146 (1549).
-STJÄLPA, -ning. (i sht i fackspr.) stjälpa (ngt) ned (i ngt). Möller (1807). Istjelptes och tändes ett kolmått (i ässjan). Uhr Koln. 142 (1814). JernkA 1880, s. 125.
Ssgr (tekn.): istjälpnings-lucka. lucka för istjälpning av malm i rostugn. JernkA 1880, s. 98.
-tratt. Malmen uppsättes vid (rost-) ugnens öfre ände genom en istjälpningstratt. LfF 1911, s. 56.

 

Spalt I 1239 band 13, 1933

Webbansvarig