Publicerad 1933   Lämna synpunkter
ISTADD, p. adj.
Etymologi
[av I, prep. o. adv.2, o. STADD, p. adj. Med avs. på bildningssättet jfr IRÅKAD]
(†) om tillstånd, tjänst o. d.: vari ngn är stadd l. befinner sig; i sådana uttr. som istadd tjänst, tjänst vari man är stadd, istadd uselhet, elände o. d. vari man befinner sig, iråkad ”uselhet”. För det han, effter åstundan, ey sluppet löös uhr dygdesamma Hustru Christinæ Osandræ istadde tienst. VDAkt. 1713, nr 172. Mr Drakmans istadda uselhet och fattigdom. VRP 11/9 1738.

 

Spalt I 1236 band 13, 1933

Webbansvarig