Publicerad 1933   Lämna synpunkter
ISLANDISM i1slandis4m, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[avledn. av ISLAND; med avs. på bildningssättet jfr ANGLICISM, GERMANISM m. fl.]
(i fackspr.) på inflytande från (forn)isländskan beroende ordform l. uttryck(ssätt) o. d. (i annat språk). (Ordformen) Sunr .. (i Schefferus’ upplaga av Konungastyrelsen är) till äfventyrs en godtycklig islandism hos utgifvaren. Rydqvist SSL 2: 409 (1860). Blanck GeijerGötDiktn. 223 (1918).

 

Spalt I 1220 band 13, 1933

Webbansvarig