Publicerad 1933   Lämna synpunkter
ISEHÅR, n.
Etymologi
[sannol. av IS, sbst.1, o. HÅR. Anm. Namnet har av O. Rudbeck d. ä. sammanställts med namnet på gudinnan Isis (jfr ISISSLÖJA), o. i CampElys. 1: 23 (1702) anför han ”Isis håhr” ss. namn på ifrågavarande växt; jfr Rudbeck Atl. 2: 524 (1689)]
(†) örten Potamogeton gramineus Lin., gräsnate. (Lat.) Tomentum Isidis. (Sv.) Isehår, Isegräs, Watn-lockar. Rudbeck HortBot. 110 (1685).

 

Spalt I 1217 band 13, 1933

Webbansvarig