Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IRRESPONSABEL ir1esponsa4bel l. 01—, adj. -ble, -bla.
Etymologi
[jfr t. irresponsabel, eng. irresponsable; av fr. irresponsable, oansvarig, av in- (se IN-, pref.2) o. responsable (se RESPONSABEL)]
(i fackspr., föga br.) som icke är ansvarig l. kan ställas till ansvar för sina handlingar, oansvarig. Monarchen har .. rättighet att vara juridiskt Irresponsabel eller oansvarig för hvad han gör eller har gjort under sin regering. Boström Statsl. 24 (1859). BonnierKL (1924).

 

Spalt I 1165 band 13, 1933

Webbansvarig