Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IRRESPIRABEL ir1espira4bel l. 01—, adj. -bla.
Etymologi
[jfr t. irrespirabel, eng. o. fr. irrespirable; av senlat. irrespirabilis, omöjlig att inandas, till lat. in- (se IN-, pref.2) o. respirare (se RESPIRERA)]
(i fackspr.) om gas o. d.: som är olämplig l. skadlig att inandas. LittT 1797, s. 422. Exspirationsluften (innehåller) .. en del irrespirabla gaser. LärovKomBet. 1884—85, III. 1: 443. VFl. 1922, s. 37.

 

Spalt I 1165 band 13, 1933

Webbansvarig