Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INVÄNDES in3~vän2des, adv.
Etymologi
[bildat till stammen i INVÄNDIG efter mönster av INVÄRTES]
(numera bl. i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) invändigt; äv.: inomhus. Wäggarna (måste) späckas, Fönster och mycket inwändes lagas och å nyo giöras. VDAkt. 1703, nr 22. Dalin (1852; med hänv. till invändigt). Hildebrand Isl. 34 (1867). (I det inre Östlandet i Norge) hållas vanligen två tjenstflickor, en utvändes, en invändes. Torpson Norden 323 (1887).

 

Spalt I 1124 band 13, 1933

Webbansvarig