Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.):
IN-VEVLA. (†) insvepa; inveckla. Rudbeck Atl. 3: 124 (1698). Jag inveflade den ena kanistern uti en hvit näsduk. Tersmeden Mem. 1: 207 (c. 1780).
-VICKLA, se INVECKLA.
-VID, r. l. m. l. f.?, l. -VIDJOR, sbst. pl. [fsv. inviþir, m. pl., inviþar, f. pl., inviþior, inviþur, f. pl., sv. dial. invidjer (Öl.); jfr isl. innviðr, inre trä i fartyg] (†) bohag, inrede, husgeråd. Bencker, Skåp, kister, Tafler och andre sådanne husens Jnwidior, som medh nagler icke fäst war. SthmTb. 29/11 1589. Inwid .. (dvs.) Bohagstyg. Spegel GW Eee 2 b (1685). Dens. (1712).

 

Spalt I 1107 band 13, 1933

Webbansvarig