Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INVENT, n.; best. -et.
Etymologi
[förkortad form för INVENTARIUM; jfr t. ex. ASS, sbst.4, LOK, REK]
(†) inventarium (se INVENTARIUM 3 b). Inuentet skal honom (dvs. den som tillträder gället) .. j godha redho och förbättrat öffuerantwardat bliffua. LPetri KO 73 a (1571; äv. i hskr. 1561). Hallman Blacksta 10 (i handl. fr. 1610).
Ssgr (†): A: INVENTE-HÄST, se B.
B: INVENTES-BOSKAP. = INVENTARIE-BOSKAP. InventBy 1576.
-HÄST. (invente- 1593. inventes- 1576. invents- 1595) = INVENTARII-HÄST. InventVika 1576. UppsDP 30/7 1593.
-ÖK. jfr -HÄST. KOF II. 2: 342 (c. 1655).
C: INVENTS-HÄST, se B.

 

Spalt I 1088 band 13, 1933

Webbansvarig