Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTRÄNGANDE, sbst., se intränga, v.

 

Spalt I 1062 band 13, 1933

Webbansvarig