Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-TRAMPA, -ning.
1) gm trampande trycka ner (ngt i ngt), trampa ner. Linc. (1640; under inculco). Om man vil hafva humla .. at hålla sig länge, bör man honom uti de tätaste Tunnor och Fat eller Brädlårar och Kistor intrampa. Serenius EngÅkerm. 247 (1727). Ahrenberg Männ. 5: 255 (1910).
2) (numera föga br.) trampa på (ngt) så att det tränger in i foten. Florman Abildgaard 88 (1792). Stickor eller glasskärfvor, som blifvit intrampade i foten, uttagas. Svederus Jagt 72 (1832). Juhlin-Dannfelt 144 (1886).
3) (i Finl.) ss. vbalsbst. -ning, handlingen att ”trampa in”, dvs. att begå en blunder; blunder. Det goda omdöme som fordras af hofmannen, borde rädda honom från alla svårare intrampningar. Söderhjelm ItRenäss. 217 (1907). jfr Bergroth FinlSv. 287 (1917).

 

Spalt I 1024 band 13, 1933

Webbansvarig