Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-TJÄLLRA. (†) med avs. på landområde: förena inom samma råmärken (som ett annat område), lägga (ett område under ett annat område). Be:te Hemman ähr blefuit inkiäldrat vnder Siöary. VDAkt. 1662, nr 77. The 2 säterijen Tagel och Strömhult, medh några inkiälradhe gårdar. Därs. 1675, nr 70. Lignell Dal 1: 280 (1851; efter handl. fr. 1695).
-TJÄNA.
1) (ngt vard.) förtjäna, förvärva; äv.: (gm arbete o. d.) förvärva sig rätt till (ngt). Ofta hade de klagande gravörerna (som arbetade på Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna) måst i åratal sakna redan intjenta arvoden. Fryxell i 2SAH 24: 245 (1848). Bruttofrakter intjänta af norska fartyg genom utrikes skeppsfart. Nyström Svedelius 1: 171 (1887). Om den besökande (i värmestugan) ej har kontanter, kunde (den varma mjölken) intjenas med litet arbete. GHT 1895, nr 228, s. 3. 15 procent af intjenad lön. SDS 1901, nr 37, s. 2. Björling CivR 152 (1907).
2) (ngt vard.) med avs. på föremål som man köper: få tillbaka de i föremålet nedlagda pängarna (därigm att man skaffar sig inkomst med föremålet l. inbesparar utgifter som eljest skulle göras); tjäna in; äv. med avs. på utgift: ”ta igen”. Med dina täta resor till staden är den cykeln intjänad på ett år. Den utgiften är intjänad efter 2 års användning av apparaten. Östergren (1929). SvD(A) 1932, nr 90, s. 3.
3) (i fackspr.) fullgöra sin tjänst under (viss tid som fordras för erhållande av lönetillägg, pension o. d.). TjReglArm. 1889, Bil. s. 50. Löntagare, som, då han intjänat stadgad tid för erhållande av avlöningsförhöjning, redan uppnått den levnadsålder, vid vilken han (osv.). SFS 1920, s. 1387.
-TJÄRA, v. indränka (ngt) med tjära. SvTyHlex. (1851, 1872). Dalin (1852).

 

Spalt I 1020 band 13, 1933

Webbansvarig