Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTITULATION, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[vbalsbst. till INTITULERA]
(†) betitlande, angivande av titel; hälsning med angivande av namn o. titel. Inkom så Hertigens Hofmarskalk, helsade på sin Nådige Furstes vägnar, näst intitulation gaf in itt schriffteligit memorial. RARP 9: 29 (1664). Därs. 240. Ekbohrn (1904).

 

Spalt I 1019 band 13, 1933

Webbansvarig