Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.):
IN-TIGGA. (†) gm böner förskaffa (ngn) tillträde (ngnstädes); i sht refl.: tigga sig till inträde (ngnstädes), tigga sig in (i ett hus o. d.). (De fattiga prästänkorna o. deras barn) hafva ingen annan uthvägh än sigh i andras huus intiggia och sitt uppehelle uhr andras händer förskaffa. RARP 11: 422 (1672). Lind (1738, 1749; under einbitten).

 

Spalt I 1012 band 13, 1933

Webbansvarig