Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTERPOLATOR in1terpωla3tor2 l. -po-, m.||ig.; best. -n; pl. -er -pωl1atω4rer l. -pol1-.
Etymologi
[jfr t. o. eng. interpolator, fr. interpolateur; av lat. interpolator, vbalsbst. till lat. interpolare (se INTERPOLERA)]
språkv. avskrivare, redaktör o. d. från vilken interpolation(er) i en text härrör(a) l. förmodas härröra. Andersson (1857). 2NF 12: 796 (1909).

 

Spalt I 1004 band 13, 1933

Webbansvarig