Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTERNAT in1tærna4t l. -tär- l. -ter-, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr dan. o. t. internat; av fr. internat; avledn. av interne (se INTERN)]
läro- l. uppfostringsanstalt vars elever bo inom densamma, hemskola (se d. o. 4), helpension (se d. o. 1). Samtiden 1872, s. 439. Skolan (i Jakobstad) är internat och dess bestämmelse är att utgöra en bildningsanstalt för andesvaga, slöa och idiotiska barn. KLundberg (1888) hos Alopæus Abnormsk. 22. SvD(A) 1933, nr 221, s. 1.
Ssgr: INTERNAT-SKOLA, r. l. f. Sylwan (o. Bing) 1: 522 (1910). Internatskolan på Lundsberg. SvD(A) 1918, nr 340 A, s. 4.
-SYSTEM. Verd. 1884, s. 203. Solbacka Läroverk (realskola efter internatsystem). SvD(B) 1920, nr 109, s. 2.

 

Spalt I 999 band 13, 1933

Webbansvarig