Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTERIÖR in1teriö4r, l. 4r, äv. 01—, adj. l. sbst. r. l. m.; ss. sbst. best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(förr ofta skrivet -eur)
Etymologi
[av fr. intérieur, adj. o. sbst.; av lat. interior, inre, komp. motsv. superl. intimus (se INTIM). — Jfr INTERN, INTRA-]
I. (†) adj.: som har avseende på det inre av ngt, inre. Uppenbarelseformer, som .. antingen äro interiöra, tragiska, eller exteriöra, komiska. Hammarsköld Ast 38 (1810).
II. sbst.: det inre (av ngt), det invändiga, insidan o. d.; nästan bl. i fråga om byggnader o. d.; motsatt: exteriör; äv. (i sht mål. o. fotogr.): bild av det inre av en byggnad o. d., inomhusbild; äv. (i sht i fackspr., ngt vard.) om interiörmålning ss. konstform. 2RA 3: 810 (1734). Dagrarne i .. (Per Hilleströms) interiörer .. (äro) oklanderliga. Frey 1841, s. 144. Léopold Robert höll på att öfverge interiören och slå sig på genremålning. Estlander KonstH 534 (1867). Det är i synnerhet mot våra skollokalers interiörer, som anmärkningar kunna göras. PedT 1901, s. 50. Hela interiören (i fru H:s hem) led ju av en hopplös oro — de ruskiga åttiotalskulörerna och de vilsna nittiotalsformerna. Siwertz JoDr. 194 (1928). — jfr EMPIR-, GÅRDS-, HEM-, MUSEI-, RUMS-, SJUKHUS-, STUG-INTERIÖR m. fl. — särsk. i mer l. mindre oeg. o. bildl. anv. En liten, liten pomeransklar .. hvad det värmer herrligt invärtes och sätter interiören i harmoni med den yttre temperaturen. FVScholander (1878) i Jolin 225. — särsk.
a) (†) om ngns l. ngts inre natur: sinnesläggning, sinnesart, karaktär; sinnesstämning. Tersmeden Mem. 4: 86 (1750). (Er fråga härflyter från den svartaste galla o.) liknar Eder både til skapnad och interieur. DA 1771, nr 8, s. 2. (Han fick) sådana svar som läto honom märka, att min interieur mot honom ej var annorlunda än han hade förtjänt. Tersmeden Mem. 5: 187 (1781).
b) om ett företags, ett hems o. d. inre förhållanden; äv. o. numera vanl. om skildring av dylika förhållanden, intim ”bild”. Vi hafva et så uplyst Commerce-Collegium, som känner interieuren af hvar branche. Posten 1769, s. 733. Jag skall bara ge dig en interiör från ett af de sex verk, jag skref in mig uti. Strindberg RödaR 9 (1879). Små interiörer från boardinghousen i Chicago. Hedenstierna FruW 27 (1890). DN(A) 1929, nr 186, s. 3.
Ssgr (till II; i sht konst.): INTERIÖR-MÅLARE. Estlander KonstH 541 (1867).
-MÅLNING. abstr. o. konkret. —
-STIL. stil som användes vid utsmyckning av en byggnads interiör. TT 1894, Allm. s. 134. (Rokokon) är .. en interiörstil. 2NF 23: 632 (1915).

 

Spalt I 990 band 13, 1933

Webbansvarig