Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTELLEKTUAL, numera bl. ss. första ssgsled in1täläk1a3l~ l. -tel-, adj.
Etymologi
[jfr t. intellektual; av lat. intellectualis, avledn. av intellectus (se INTELLEKT). — Jfr INTELLEKTUELL]
1) (†) i uttr. intellektual åskådning, intellektuell åskådning (se INTELLEKTUELL 1 a). Hermes 1821, 2: 63. SvLittFT 1836, sp. 449.
Ssg: (2) INTELLEKTUAL-VÄRLD. (numera knappast br.) översinnlig, blott för tanken fattbar värld. Phosph. 1813, s. 236. De otaliga försök, som gjorts att låta den ändliga världen kontinuerligt framgå ur intellektualvärldens högsta princip. Nilsson SvRom. 300 (1916).

 

Spalt I 971 band 13, 1933

Webbansvarig