Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-TAPPA, -ning.
I. i sht byggn. o. snick. fästa (ngt) medelst tapp(ar) som infogas i motsvarande fördjupning(ar) i annat föremål. Grundell AnlArtill. 2: 41 (c. 1695). Triewald Förel. 1: 197 (1728, 1735). Bordstavlan består i sin mest typiska form av en fyrkantig skiva med fyra intappade ben. Erixon Möbl. 2: VII (1926).
II. med avs. på vätska o. d.
1) tappa i (ngt i ett kärl l. rum). Swedberg Ordab. (c. 1730). Skall dockan .. fyllas med vatten, så intappas detsamma genom .. luckor. TByggn. 1859, s. 167. LfF 1911, s. 136 (med avs. på smält järn).
2) (†) tappa (öl) i stånkor o. d. (o. taga in till förtäring). Effter halfft eller heelt åhr måste novitij åther göra absolutions öll, .. och alt skal gå ther vppå vth, at han som således warachtigh göres, måste fult op intappa låtha. ConsAcAboP 1: 129 (1644).

 

Spalt I 962 band 13, 1933

Webbansvarig