Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INSTIFTAN, sbst., se instifta, v.

 

Spalt I 864 band 12, 1933

Webbansvarig