Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INSTALLATION in1stalatʃω4n l. 01—, l. -aʃ- (– – -tschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. installation, av mlat. installatio (gen. -ōnis), vbalsbst. till installare (se INSTALLERA)]
vbalsbst. till INSTALLERA: installerande, installering; äv. konkret.
1) till INSTALLERA 1 o. 2 a; numera bl. i fråga om kyrkoherde- l. professorsämbete l. (i icke officiellt spr.) biskopsämbete. At han (dvs. biskopen) sådan Installation (av kyrkoherde) låter förrättas genom Probstarne i rättan tid. Wilskman Eccl. 304 (cit. fr. 1695). Armfelts installation såsom minister i Venedig skedde utan synnerlig ceremoni. Tegnér Armfelt 2: 115 (1884). SDS 1933, nr 130, s. 3. jfr BISKOPS-, KYRKOHERDE-, PROFESSORS-, REKTORS-INSTALLATION m. fl.
2) till INSTALLERA 4. Arbetet med samlingarnas installation i den nya museibyggnaden. RedNordM 1906, s. 16.
3) i sht tekn. till INSTALLERA 5; äv. konkret, om ngt som installerats. JernkA 1885, s. 139. TSjöv. 1901, s. 438 (konkret). Installationen af en gasspis ställer sig betydligt billigare än af en vanlig spis. NDA 1913, nr 144, s. 1. särsk.: införande o. uppsättande av ledning(ar) för elektrisk belysning l. kraft; äv. i uttr. elektrisk installation; äv. konkret. TT 1893, M. s. 48. Fartygets elektriska installation blir den mest storartade, som någonsin utförts på ett fartyg. Därs. 1899, Allm. s. 46. Vid installationer i boningslägenheter etc., användes (osv.). Elfving Starkstr. 199 (1909). jfr BELYSNINGS-INSTALLATION.
Ssgr: (1) INSTALLATIONS-AKT. Cavallin Herdam. 1: 349 (1854). ProCancellerens installationsakt. BrefReuterdahl 50 (1856). SDS 1933, nr 130, s. 3.
-ARBETE~020, äv. ~200. särsk. tekn. till 3 slutet, i fråga om installation av ledningar för elektrisk belysning l. kraft; äv. i vidsträcktare anv., omfattande jämväl med dyl. arbete förenade reparations- o. ändringsarbeten. SFS 1902, nr 137, s. 11. Elektriskt installationsarbete. Därs. 1919, s. 2143.
(3) -FIRMA. tekn. firma som utför installationer; särsk. till INSTALLATION 3 slutet. SvD 1914, nr 80, s. 12.
(1) -FÖRELÄSNING~0020. föreläsning hållen av professor vid dennes installation. Kerfstedt HVide 174 (1893). GHT 1895, nr 219, s. 3.
-KOSTNAD. kostnad för installation (av ngt); särsk. tekn. till INSTALLATION 3 slutet. TT 1898, Allm. s. 89.
(3) -MATERIELL, r. tekn. särsk. till 3 slutet. SFS 1921, s. 513.
(1) -MIDDAG~20 l. ~02. WoJ (1891).
(1) -PREDIKAN. predikan som hållas av installand (numera bl. kyrkoherde) vid dennes installation. I .. sin installationspredikan fordrade (patriarken Nestorius) af kejsaren makt att rensa jorden från kättare. Rydberg KultFörel. 4: 101 (1887).
(1) -TAL. tal som vid installation hålles av installator (vid kyrkoherde- l. biskopsinstallation) l. installand (vid professorsinstallation). Lindfors (1815). OSvahn (1878) hos Genberg VSkr. 2: Förord 2. Ärkebiskopens installationstal (vid biskopsinvigningen). SDS 1933, nr 130, s. 3.

 

Spalt I 851 band 12, 1933

Webbansvarig