Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-SPELA, v.2, -ning. (i fackspr.) med spel (vinsch) vinda hem (kätting, lina, tåg o. d.); äv.: bringa in (föremål ngnstädes) gm att med spel vinda hem i föremålet fastgjord kätting o. d. Grundell AnlArtill. 1: 8 (c. 1695). Anordningarna för timrets inspelning i sågen. TT 1878, s. 107. För dragglinans inspelning uppställes ett gångspel eller handvinsch. HbSkogstekn. 376 (1922).
-SPETSA. (†)
1) spetsa o. insätta l. infoga (ngt ngnstädes) gm införande l. indrivande av dess spets. VetAH 1784, s. 156. Rinman 2: 943 (1789).
2) insplitsa. Röding SD 44 (1798).
3) bokb. vid överdragning av pärmhörn med skinn o. d.: gm sträckning o. d. vid invikningen åstadkomma att (hörn) får grad spets, vika in (hörn). Thon o. Kirsch 120 (1856).

 

Spalt I 842 band 12, 1933

Webbansvarig