Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INSPELA in3~spe2la, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. indspille, t. einspielen, hereinspielen, hineinspielen; av IN o. SPELA]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 274) — jfr SPELA IN.
1) [jfr t. hereinspielen i motsv. anv.] i fråga om luftens rörelse: komma l. strömma in (ngnstädes). Et stort Golf eller Vind, därest luften kan fritt inspela. Serenius EngÅkerm. 246 (1727). Kullberg SBer. I. 2: 93 (1847).
2) (†) uppträda l. förekomma (på ett område, eg. ss. ngt nytt l. säreget i förh. till omgivande trakter). Kring Dalevåhlen och Haftors stöten samt mot Särna och Idre inspela på samma sätt hälleflintor, brynstenar och porphyrarter. VetAH 1784, s. 102.
3) (†) gripa över (se GRIPA ÖVER b), gå över (i ngt). Den direct i philosophi inspelande .. lärodikten .. var hos Grekerne jemnåldrig med sjelfva philosophien. Atterbom PoesH 2: 123 (1848). Alla dessa discipliner (dvs. kunskapsteori, logik, metafysik m. m.) inspela .. ideligen på psykologiens område. Vannérus WundtPsyk. 13 (1896).
4) [jfr t. hineinspielen i motsv. anv.] komma till ss. en i händelsernas gång ingripande faktor, medvärka, spela en roll, spela in. AB 1889, nr 282, s. 3. (I debatten) inspelade den ansats till ”provinsiell brytning”, som förut yppat sig mellan stockholmare och skåningar. SD(L) 1894, nr 84, s. 5. Medeltidens allvarliga skådespel .. med inspelande tillfälligheter och omotiverade utvikningar. Wrangel Dikten 262 (1912).
5) (†) falla in med musik. (En psalm bör sjungas före predikan) Tå må och organisten stundom fogeligen inspela sampt musicanterne medh röst siunga. KOF II. 2: 121 (c. 1655).
6) mus. med avs. på nytt musikinstrument l. ny sträng: gm ngn tids användning utveckla tonen hos (ngt) i viss riktning (vanl. till större skönhet l. fyllighet l. styrka o. d.). En väl inspelad klarinett. Musikaliska instrumenter, hos hvilka man genom inspelning kan inpregla vissa anlag för väl- eller missljudande toner. Trana Psych. 2: 53 (1847). Hedlund Fiolsp. 32 (1906). TurÅ 1909, s. 51 (bildl.).
7) med avs. på sång- l. musikstycke l. (roll i) scenisk framställning: inöva, instudera; äv. mer l. mindre oeg. l. bildl. Sedan man en gång hunnit få .. rolerna inspelade. Gosselman Col. 2: 222 (1828). Böök 1Ess. 230 (1913; bildl.).
8) sjunga l. spela (sång- resp. musikstycke) för upptagning på grammofonskiva o. dyl. l. för radioutsändning. SD(L) 1894, nr 142, s. 8. Frågan om enhetliga tariffer i Europa vid inspelningar för radio, grammofon eller tonfilm. DN(A) 1930, nr 256, s. 5.
9) om skådespelare l. skådespelerska: medvärka i framställning av (skådespel som upptages på film); äv. om (regissör i) filmbolag: (låta) framställa (filmvärk l. filmskådespel). Den under Victor Sjöströms regissörskap .. inspelade filmen Körkarlen. FilmJ 1921, s. 16. Scenen 1922, s. 32. Greta Garbo har nu påbörjat inspelningen av sin första talfilm. SvD(A) 1929, nr 294, s. 9.
10) gm musik l. scenisk framställning l. kortspel o. d. förtjäna l. taga in (så l. så mycket). General H. säges under säsongen 1907—8 ha inspelat 450,000 rubel. Aminoff StPtbg 315 (1909).
Ssgr: (9) INSPELNINGS-ATELJÉ. (i fackspr.) ateljé för inspelning av film. UNT 1930, nr 10504, s. 13.
(9) -BOLAG~20 l. ~02. (i fackspr.) bolag för inspelning av film. 2NF 36: 1018 (1924).
-LOKAL, r. särsk. radio. till 8, om lokal för radioutsändning. 2NF 38: 79 (1925).

 

Spalt I 841 band 12, 1933

Webbansvarig