Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-SKÖLJA, -ning. (i sht i fackspr.) gm sköljning spola in (ngt), skölja in; äv. abs. Serenius EngÅkerm. 136 (1727). Erhålla en insköljning i ändtarmen. Ribbing BarnFostr. 83 (1892).
-SKÖRD, sbst.1 (†) skåra. Stiernhielm Arch. G 1 b (1644; i marginalen förklarat med: einschnit). Lind 1: 613 (1749).
-SKÖRD, sbst.2 skogsv. om avvärkning av skog o. tillvaratagande av skogsprodukter. JernkA 1851, s. 300. Inskörd genom gallringar och slutafvärkning. GHT 1896, nr 231 B, s. 1.
-SKÖRDA.
1) skogsv. med avs. på skogsprodukter: avvärka o. tillvarataga. JernkA 1887, s. 284. Skogvakt. 1894, s. 97.
2) med avs. på säd o. d.: skörda o. inbärga, inhösta; numera bl. ngn gg bildl. Gadd Landtsk. 1: 36 (1773). Hvad du utsår skall du också inskörda. VexiöBl. 1810, nr 37, s. 3. Idun 1895, s. 119 (bildl.).

 

Spalt I 815 band 12, 1933

Webbansvarig