Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INSEGLA in3~se2gla, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se INSEGLING, sbst.2).
Etymologi
[jfr d. indsejle, t. einsegeln; av IN o. SEGLA]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 274) — jfr SEGLA IN.
1) intr., om fartyg resp. om person(er) som färdas med fartyg, urspr. o. eg.: under segel inlöpa l. komma in (ngnstädes); numera i allmännare anv., oberoende av huruvida fartyget framdrives med segel l. maskinkraft; äv. bildl. Ath noghon vestherlendisk skip motthe insegla hijtt j våra haffpner med salth (osv.). G1R 4: 100 (1527). Ingen Skeppare skal vara tillåtit, at utan lotz insegla, ehuru han eljest om fahrvatnet sielf vore kunnig. FörordnKiöpmSkepp. 1724, s. A 2 b. Då hela Flottan inseglade i Finska viken. Malmström Hist. 2: 368 (1863). Hallström GHist. 133 (1895; bildl.). SFS 1910, Bih. nr 86, s. 85.
2) sjöt. tr.: (seglande) föra l. bogsera in (fartyg ngnstädes). Gosselman Sjöm. 1: 70 (1839). Lotsarne .. inseglade de båda för storm och sjö drifvande skeppsbåtarna till Häfringe. SDS 1896, nr 440, s. 2. Att fartyget skulle vara leveransfärdigt i slutet av maj, då det inseglas till Göteborgs hamn (från Newcastle). SvD(A) 1924, nr 325, s. 3.
3) (†) sjöt. tr., om segelfartyg resp. person(er) som färdas med segelfartyg: gå in i l. in på (farvatten). Tersmeden Mem. 1: 148 (c. 1780). KrigVAH 1824, s. 280. Det var Stor-Amiralens mening, att med flottan insegla Orrengrunds farvattnet till Lovisa redd. Gyllengranat SvSjökr. 2: 323 (1840).
4) sjöt. tr., om (segel)fartyg resp. person(er) som färdas med (segel)fartyg: uppnå l. komma till (ställe l. latitud l. longitud); i sht i p. pf. ss. adj. Från- och inseglad latitud. Pettersson Nav. 107 (1853). Rättvisande general-kursen .. leder direkt .. till det inseglade stället. Därs. 87 (1876). 2NF 19: 633 (1913).
5) sjöt. tr., om (segel)fartyg resp. person(er) som färdas med (segel)fartyg: hinna upp (annat fartyg). Gyllengranat SvSjökr. 1: 250 (1840). Snart hade vi inseglat det främmande fartyget. Trolle Sjöoff. 1: 340 (1869). Björkman (1889).
6) sjöt. tr., om (segel)fartyg resp. person(er) som färdas med (segel)fartyg: taga igen (förlorad tid). Björkman (1889).
7) sjöt. tr., om fartyg (l. fartygsbefälhavare): intjäna (så l. så mycket) gm fraktfart l. passagerarbefordran. Samtiden 1873, s. 29. Vissa procent (5—15%) af den frakt fartyget inseglar. Lang FinlSjör. 1: 240 (1890). 2NF 19: 1399 (1913).

 

Spalt I 778 band 12, 1933

Webbansvarig