Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INSAMLING in3~sam2liŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr d. indsamling, t. einsammlung]
vbalsbst. till INSAMLA; äv. konkretare, om olika fall av insamlande; äv. (i sht i b) konkret, om det som insamlats. Swedberg Ordab. (c. 1730). Växters insamling och preparering. SFS 1906, nr 10, s. 32. jfr FRÖ-, KOTT-INSAMLING m. fl. — särsk.
a) (†) i uttr. insamlingens högtid, om lövhyddohögtiden (som firades vid inbärgningen av vin- o. fruktskörden om hösten). Insamlingennes höghtijdh. 2Mos. 23: 16 (Bib. 1541; Bib. 1917: Bärgningshögtiden). Krok Alm. 1714, s. 28.
b) till INSAMLA a: insamlande av (pänning)bidrag för ngt visst (ofta välgörande) ändamål; äv. konkret. Insamlingen uppgick till 5000 kronor. Flera lokala insamlingar gjordes till de nödställda. LReg. 285 (1676; konkret). Vänner hade genom insamling bekostat likbegängelsen. Wirsén i 3SAH 7: 231 (1892). SvD(A) 1929, nr 198, s. 16. jfr ALLMOSE-, GRYT-, JULFEMME-, PÄNNING-INSAMLING m. fl.
Ssgr: INSAMLINGS-ARBETE~020, äv. ~200.
(b) -KOMMITTÉ. VFl. 1912, s. 61.
(b) -LISTA, r. l. f. lista för antecknande av bidragsgivare o. deras bidrag till insamling. Insamlingslistor för kontantbidrag. SvD(A) 1923, nr 309, s. 3.
-TID. om tid då frukter, fröer o. d. insamlas. Rogberg Pred. 2: 257 (1830; i bild). Frönas mognads- och insamlingstid. SkogsvT 1907, s. 237.

 

Spalt I 771 band 12, 1933

Webbansvarig