Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INSAMLA in3~sam2la, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.); -ARE (Schroderus Os. 2: 60 (1635) osv.), -ERSKA (tillf., Bremer GVerld. 1: 138 (1860)).
Ordformer
(-sambl- 15551758. -saml- 1541 osv.)
Etymologi
[jfr d. indsamle, t. einsammeln; av IN o. SAMLA]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 274) — jfr SAMLA IN.
samla o. införa (ngt ngnstädes), samla o. bringa till vederbörligt ställe, gm samlande hopbringa l. hopskaffa, hopsamla; ofta (numera bl. ngn gg i högre stil) med avs. på säd l. gröda: inbärga, inhösta, skörda; äv. bildl. The som insamla thet (dvs. den skördade säden), the skola ock ätat. Jes. 62: 9 (Bib. 1541). (Fåglarna) hafva hvarken källare eller lado, at deruti något insamla til sit uppehälle i nödenes tid. Bælter JesuH 5: 391 (1759). Det (blev) möjligt för Rydqvist att insamla ett rikligt .. språkmaterial för grammatisk forskning. Wisén i 2SAH 54: 105 (1878). Svamparna böra insamlas i klart och torrt väder. LbFolksk. 251 (1890). — särsk.
a) i fråga om hopbringande av (pänning)-bidrag för ngt visst (ofta välgörande) ändamål; stundom utan obj.: göra insamling av bidrag (till ngt). Hammarsköld SvVitt. 1: 260 (1818). Någon praktisk person hittade på, att barnen borde insamla till en klocka i Humlegården. Laurin 1Minn. 168 (1929).
b) (†) med avs. på skatt o. d.: taga upp, uppbära, indriva. RARP 3: 84 (1638). Huru de (dvs. statsinkomster) skola skaffas, insamlas och förvaltas, vises uti Cammar vetenskapen. Berch Hush. 12 (1747). Meurman (1846).
c) (†) med personligt obj.: samla o. låta komma in l. infinna sig, samla (ngnstädes), hopsamla; äv. refl. o. i pass. med intr. bet.: församlas (ngnstädes). (Vid ett bröllop) Begärte pastor att Hr Oloff wille insambla folket aff gården till brudeskållsens drijckning. VDAkt. 1666, nr 121. Sylvius Curtius 503 (1682; refl.). Om vi en gång få insamlas i ljusens boningar hos Gud. Nohrborg 3 (c. 1765). BetDöfstUnd. 1878, s. 122.
d) (†) bildl., med avs. på erfarenhet, kunskaper o. d.: samla, inhämta, förvärva. Ödmann MPark 1 (1800). Den erfarenhet han (dvs. domaren) dagligen insamlar om menniskorna, sådana de i sjelfva verket äro, .. varnar och uppskrämer honom. GFWirsén i 2SAH 12: 189 (1827).

 

Spalt I 770 band 12, 1933

Webbansvarig