Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-SALTA, -an (†, Gustaf II Adolf 264 (1626)), -ning (se d. o.); -are (föga br., Wikforss 1: 444 (1804), Östergren (1929)). [jfr t. einsalzen]
1) behandla (ngt) med salt l. nedlägga (ngt) i saltlake så att det konserveras för förvaring under en längre tid, nedsalta, salta; äv. i p. pf. i adjektivisk anv.: saltad. Olika sätt att insalta grönsaker. G1R 14: 369 (1542). All insaltad fisk och kött är en seeg maht, och giör en osund blod. Lindestolpe Fross. 15 (1717). Ox- Ko- Får- och Get- eller Bock-kiött, hugges sönder .. at insaltas i kar, sår, tunnor, tinor eller fierdingar. Dahlman Reddej. 142 (1743). Konsten att insalta sill. Rönnholm EkonGeogr. 130 (1907).
2) i p. pf.: genomträngd av salt; stundom i överförd anv.: inpyrd av salt l. sälta. Sedan .. (köttstycket) blifvit mer eller mindre insaltadt, upphänges (det) i rök. ArbB 39 (1887). De kärva, fiskdoftande, insaltade fiskebyarna. Bergman LBrenn. 121 (1928).
-SALTNING. vbalsbst. till -SALTA.
1) till -SALTA 1; äv. mer l. mindre konkret. Insaltning av sill. Sill av fjolårets insaltning, av olika insaltningar. Linc. (1640; under salitura). Langlet Husm. 583 (1884).
2) (†) motsv. -SALTA 2, konkret, om kropp som genomträngts av salt o. därigm blivit petrificerad. Wallerius Min. 332 (1747).
Ssgr (till -SALTNING 1): insaltnings-balja. 4GbgVSH V—VI. 4: 72 (1903).
-SAMKA l. -SANKA. [fsv. insanka] (†) insamla. Dahlstierna (SVS) 60 (1698). Att insamka collect till kyrkians reparation. KKD 5: 228 (1711). Lind (1749; under einsammeln).

 

Spalt I 770 band 12, 1933

Webbansvarig