Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INNE ssgr (forts.):
(3) INNE-RYMMA. (†) inrymma, rymma; äv. bildl. Alt det vattn som detta .. Röret innerymmer. VetAH 1803, s. 314. CVAStrandberg 2: 72 (c. 1860; bildl.).
(5) -RÄKNA. [fsv. inne räkna (SthmTb. 1: 185 (1478))] (†) inräkna, medräkna (ngt i ngt); äv. i p. pr. inneräknandes, inberäknat. Then andre Ståthållaren skall hafva under sig Kopparberget alt intill Salberget, inneräknandes Löfåsen. RP 8: 368 (1640). ConsAcAboP 4: 365 (1677).
(1 c) -RÄNNA, v. (†) kringränna o. innesluta (ngn); anträffat bl. i p. pf. KKD 5: 29 (1709). Emedan .. (tsaren) war aldeles inneränd af Tartarne. Därs. 270 (1711).

 

Spalt I 700 band 12, 1933

Webbansvarig