Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INNER- ssgr (forts.):
INNER-OM, prep. (i Norrl. o. Finl.) innanför, på inre sidan av (ngt), inom. FoU 15: 50 (1902). Innerom klippan befinner sig ett sandrev. Bergroth FinlSv. 354 (1917).
-PANEL. byggn. invändig panel. TLev. 1892, nr 23, s. 1. LAHT 1904, s. 302. Innerpaneler å tak och väggar. 2NF 37: 1073 (1925).
-PANELNING. byggn. = -PANEL. TT 1891, s. 120.
-PANNA. särsk. snick. om i en yttre panna fritt upphängd limdegel. Landsm. XVIII. 1: 20 (1912).
-RAM. tekn. å lokomotiv. (Efter ramens läge inom eller utom hjulen indelas lokomotiven i) lokomotiv med inner- eller ytterram. 2UB 9: 180 (1905).
-RING. inre ring; särsk. om den inre (av däcket omslutna) gummiringen å automobil- l. cykelhjul o. d.; jfr -SLANG. LB 3: 282 (1902). HöstJulkatalAmerMaskinimport. 1906, s. 1. —
-SIDA. inre sida; insida. Hazelius Bef. 20 (1836). Händernas innersidor. Folkd. 11 (1923).
-SKINN. [jfr d. inderhud] sjömil. inre järnbeklädnad bakom pansaret på pansarfartyg. TT 1897, Allm. s. 315. TSjöv. 1901, s. 182.
-SKÄR. idrott. vid skridskoåkning: båge som åkes på den inre kanten av skridskon. Norman GossLek. 41 (1878).
Ssg: innerskärs-åkning. idrott. SvD 1899, nr 42, s. 2.
-SLANG. innerring för automobil- l. cykelhjul o. d.; förr äv. om innerblåsa till fotboll. Fotbollar och extra innerslangar dertill. SDS 1894, nr 517, s. 1. SFS 1911, nr 75, s. 92.

 

Spalt I 698 band 12, 1933

Webbansvarig