Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INNER- ssgr (forts.):
INNER-LIV. konst. inre murliv. Ekhoff StClem. 35 (1912). I murarnas innerliv är gråstensmaterialet rätt framträdande. Fornv. 1918, s. 137.
-LÅR, n. slakt. o. kok. innanlår. LAHT 1901, s. 357.
-MAN ~man2. idrott. i fotbollsspel, bandy o. d., om var särskild av de tre inre spelarna i forwardskedjan (centern samt vänster- o. högerinnern); äv. enbart om vänster- l. högerinnern. Zettersten Tait 81 (1906). IdrB 1: 67 (1913).
-MARG. (i fackspr.) innermarginal. Friesen (o. Grape) CodArg. 3 (1928).
-MARGINAL. (i fackspr.) inre marginal (till höger å vänstersida o. till vänster å högersida). Elge BoktrK 68 (1915).
-MATTERAD, p. adj. tekn. om elektrisk lampa: matterad på insidan. SvD(A) 1929, nr 316, s. 5.
-MUR. byggn. mur i det inre av en byggnad; jfr INNER-VÄGG. KKD 12: 353 (1704). 2NF 18: 1368 (1913).

 

Spalt I 698 band 12, 1933

Webbansvarig