Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INNER- ssgr (forts.):
INNER-KANT. inre kant; jfr INKANT. Gosselman Col. 1: 221 (1828). En banas spårvidd mätes alltid i rakt spår, mellan skenornas innerkanter. Lundberg Lok. 189 (1902).
-KLÄDSEL. (i fackspr.) invändig klädsel (i träfartyg, byggnad o. d.). SFS 1894, nr 46, s. 2 (i fråga om fartyg). Idealmaterialet för innerklädsel i trähus. AB(A) 1916, nr 53, s. 12.
-KORN. bot. den översta av de frukter (korn) som sitta i ett småax hos gräs; motsatt: ytter-, mellankorn. LAHT 1887, s. 135.
-KUVERT. kuvert avsett att läggas in i ett annat kuvert. För valsedelsförsändelse skall användas ett innerkuvert och ett ytterkuvert. SFS 1920, s. 2361.

 

Spalt I 695 band 12, 1933

Webbansvarig