Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INNE ssgr:
(1 a) INNE-ARBETE~020, äv. ~200. arbete inomhus; jfr INARBETE. PT 1903, nr 6, s. 3. Innearbete och stillasittande. Ymer 1908, s. 37.
-BEGRIPA. (†) jfr INBEGRIPA.
1) till 3, med saksubj.: innesluta (ngt) i sig, omfatta, innefatta (se d. o. 1); äv. i uttr. innebegripa ngt i sig. Bennet Lin. 1 b (1738). Schlesien innebegriper uti sig en omkrets af 150 Tyska mil. SvSaml. 6: 348 (1766). Forsell Stat. 7 (1831). Meurman (1846; med hänv. till innebära, innefatta). särsk. om lag o. d.: gälla för (ngn). Regerings-Formen och fundamentale lagen innebegriper lärda och olärda. Höpken 2: 196 (1755).
2) medtaga l. inbegripa (ngn l. ngt i en kategori o. d.); jfr INNE 5, 10. Swedberg Cat. 285 (1709). Drysén (blir) uti denna förlikning sålunda innebegripen, at (osv.). VDAkt. 1782, nr 374. Jorsala-farare, under hvilka benämningar troligen också innebegripas de, som fordom reste till Miklagard. Iduna 7: 165 (1817). SFS 1828, s. 1554. Lindblom Log. 218 (1836).
3) i p. pf. i uttr. vara innebegripen i ngt l. att göra ngt, vara inbegripen i ngt, vara sysselsatt l. upptagen med att göra ngt; jfr INNE 1 j, 10. Ullman GrefvHänd. 42 (1782). Jag har varit så innebegrepen uti min andakt, at (osv.). Envallsson NSecten 10 (1782).
4) i fråga om framställning i tal l. skrift: sammanfatta (ngt); jfr INNE 1 j, 10. Det kommer an på en skickelig Predikant, at han kan taga en sak för sig, och innebegripa henne korteligen uti tu eller try ord. Borg Luther 1: 653 (1753). Bælter JesuH 1: 237 (1755).
(4 d) -BEHÅLLA. (†) behålla (ngt) hos sig; kvarhålla, innehålla (se d. o. 4), icke utlämna l. utbetala; äv. i uttr. innebehålla ngt hos sig; jfr INBEHÅLLA. ArkliR 1561: 14 (1561). Alle behåldne Persedler, som .. Allmogen fått emoot Contant Betalning innebehålla. LReg. 79 (1689). Omyndige barn, hwilkom .. tillföll ett anseeligit Möderne, hwilket och Fadren sielf alt hoos sigh innebehöll. VDAkt. 1697, nr 359.
-BESLUTA. (†) innesluta (ngn i ett fördrag o. d.); jfr INNE 5. G1R 1: 4 (1521).
(1 c) -BESTALLA. (†) gm belägring innesluta (ngn). G1R 2: 101 (1525).
(1) -BO, sbst.1, m.||ig. (enst., †) invånare; jfr INBO, sbst.1 Alla bärgsalens inneboar lågo slagna. Rydberg Gudas. 55 (1887).
(1 a) -BO, sbst.2, n. (knappast br.) inre lösöre; jfr INBO, sbst.2 Af inneboet (kunde) intet räddas (vid eldsvådan). AB 1898, nr 9, s. 2.

 

Spalt I 676 band 12, 1933

Webbansvarig