Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INNATURALISERAD, p. adj.
Etymologi
[jfr eng. innaturalized; av IN-, pref.1, o. NATURALISERAD]
(†) naturaliserad; acklimatiserad. Utsädes-Frö, om det icke af Svensk innaturaliserad växt kan fås .. måste man väl sig förskaffa ifrån närmaste utrikes ort. Salander Gårdsf. 227 (1758). (Om den till Västindien inflyttade europén övervunnit en viss sjukdom) kan han anse sig såsom innaturaliserad i detta Climatet. Oldendorp 1: 212 (1786).

 

Spalt I 669 band 12, 1933

Webbansvarig