Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INKVARTERA in3~kvarte2ra, äv. 3~, v. -ade; se för övr. KVARTERA. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.), -NING (se under INKVARTERING).
Etymologi
[jfr d. indkvartere; efter t. einquartieren, av ein (se IN) o. quartieren (se KVARTERA)]
1) anskaffa l. anvisa kvarter åt (trupp l. enskild krigsman), förlägga (trupp osv.) i kvarter; äv. refl.: taga kvarter. Jagh (har) medh heele armeen begifvidh migh till Mithou och vedh Ekow migh inquarterat. OxBr. 5: 404 (1626). Der med drog sig Mejerfeldt til Posen igen, och Inquarterade sina troupper i Förstaden. Nordberg C12 1: 541 (1740). Två infanteriregementen, en artilleridivision och åtskilliga staber voro inkvarterade i staden. IllMilRevy 1898, s. 15. Östergren (1928).
2) i allmännare anv.: skaffa (tillfällig) bostad l. härbärge åt (ngn), giva logi åt (ngn), inhysa; inlogera, härbärgera; äv. refl.: taga (tillfällig) bostad, få logi, inlogera sig, inhysa sig. VDAkt. 1665, nr 430. Vi .. inquarterade oss i värdshuset tre Cronor. Humbla Landcr. 208 (1740). (Gästen) blef in-logerad (inqvarterad) i et präcktigt rum. Weise 2: 4 (1771). Tersmeden Mem. 1: 92 (c. 1780). Mot hösten 1832 fick jag följa med ärkebiskop Rosensteins till Upsala och inkvarterades där i ärkebiskopshuset. De Geer Minn. 1: 30 (1892). Östergren (1928).
3) (mindre br.) i oeg. o. bildl. anv. Lagerbring HistLit. 244 (1748). Testacea eller alt Musselslägte, som är inqvarteradt på hafs-botten, fördelas uti Littoralia och Pelagica. Linné Sk. 87 (1751). Tarmkanalen, der (binnike-)masken är inqvarterad. NF 2: 545 (1877). — särsk. refl. (Insekten) innästlar sig uti ganska många väggar af trähusen, hvarest han uti springor och hål inqvarterar sig och sin afföda. VetAH 1808, s. 303. Langlet Husm. 698 (1884).

 

Spalt I 604 band 12, 1933

Webbansvarig