Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.):
IN-KULLRA. (†) rulla (ngt) in. (De försvunna pänningarna hade) opbördzmän sielfue vthi fierdingar inpackat, spijkat och in i Rådhuss cammaren inkuldradt. BtÅboH I. 6: 45 (1633). VetAH 1758, s. 205. Dalin 1: 761 (1852).

 

Spalt I 603 band 12, 1933

Webbansvarig