Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.):
IN-KONNEKTERA, -ing. landtmät. med iakttagande av en kartas skala o. i förhållande till därå befintliga, inmätta punkter å kartan inlägga (gm mätning l. eljest tillkommet kartmaterial). Inconnectering å Chartan af tillkomne nya odlingar. SPF 1828, s. 283. Fennia XII. 9: 3 (1896).

 

Spalt I 589 band 12, 1933

Webbansvarig