Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-KOMPONERA, -ing. i fråga om litterär l. konstnärlig värksamhet (dekorering, ornamentering): inpassa (ngt i viss miljö); äv. i utvidgad anv. i fråga om inpassande av ngt i visst sammanhang l. system. Adler Meyer 145 (1892). Intrigen (i lustspelet) är förståndigt inkomponerad i en milieu af småfolk. SD(L) 1902, nr 498, s. 3. Vi se alltså att Swedenborg redan här (dvs. i skriften Arcana Cælestia) inkomponerat den äktenskapliga kärleken i sitt emanationssystem. Lamm Swedenbg 308 (1915). Torget var så vackert inkomponeradt i stadsbilden. Böök ResTyskl. 144 (1916).

 

Spalt I 585 band 12, 1933

Webbansvarig