Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-KOMMENDERA. mil. kommendera (ngn l. trupper o. d.) till (inryckning för) militär tjänstgöring l. utbildning å viss angiven l. å vederbörlig ort. OxBr. 9: 420 (1629). Antalet volontärer, som 1878 kunde ifrågakomma att inkommenderas till de föreslagna volontärskolorna. BtRiksdP 1877, I. 1: nr 1, Bil. 3 b, s. 10. Tillfälligt inkommenderat manskap av flottan. MilKal. 1916, s. 137.

 

Spalt I 582 band 12, 1933

Webbansvarig