Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-KLIPP. (i fackspr.) hak l. märke som är inklippt i ngt. Sömnadsb. 121 (1915). Inklipp i öronen (på lamm). Modin GTåsjö 259 (1916).
-KLIPPA, -ning. gm klippning åstadkomma (märke, hak, öppning o. d. i ngt), klippa in. PH 6: 3957 (1756). Acrel Chir. 33 (1759). En i sprundet insatt ficka med för denna inklippt öppning. Sömnadsb. 170 (1915).
-KLISTRA. -ing [jfr t. einkleistern]
1) med klister fästa (ngt i ngt, i sht i bok l. pärm l. på blad i bok o. d.). LittT 1795, s. 370 (bildl.). Sedan boken sålunda blifvit falsad, planscherna inklistrade (osv.). AHB 111: 9 (1882). 2UB 10: 243 (1907). särsk. (†) med avs. på pressad växt: fästa på papper medelst gummi o. d. Linné Bref I. 1: 66 (1754). Herbarier af inlagda och inklistrade örter. Fries 2Linné 1: 28 (cit. fr. c. 1760). VetAH 1788, s. 145.
2) (i fackspr.) indränka l. impregnera (garn) med klister. (Efter varpningen blir) garnet från flera varpbommar på en gång .. inklistradt, för att få sin hållbarhet stärkt. SLorS 12: 22 (1896). BokbOrdl. (1899).
-KLIVA. klivande förflytta sig in. OxBr. 8: 10 (1627). Gravitetiskt som alltid kommer han (dvs. den gamle lektorn) inklivande i klassen. Vesterlund Skolm. 102 (1924).

 

Spalt I 570 band 12, 1933

Webbansvarig