Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-KASTA, v.2, -ning. textilslöjd. med kaststyng insy (tygstycke) i motsvarande urtagning i annat tygstycke. MeddSlöjdF 1897, 1: 73.
-KAVLA, -ing. bag. gm kavling inarbeta (smör o. d. i deg). SFS 1918, s. 49.
-KEDJA, v. [jfr t. einketten] (i vitter stil) eg.: foga en länk o. d. in (i en kedja); i sht mer l. mindre bildl. l. oeg.: ss. en länk infoga (ngt i ett sammanhang), inlänka, inkoppla, insätta. VFPalmblad i Phosph. 1812, s. 113 (bildl.). Såsom sedligt väsen är människan (enl. Kant) ej inkedjad i naturmekanismen, utan en autonom sig själv laggivande makt. ANilsson (1913) hos Tegnér FilosEstetSkr. 25.

 

Spalt I 564 band 12, 1933

Webbansvarig