Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-ISA, -ning.
1) (i fackspr.) med hjälp av isbrytare l. (i sht förr) gm att hugga upp isen föra (fartyg) in i en hamn l. längre in i farled, isa in. KOLagercrantz (1742) i HSH 7: 323. I hamn inisa fartyg, liggande på öppen redd. BtRiksdP 1891, Saml. 1. I. 2: ProtLagär. s. 50.
2) i pass. med intr. bet.: bliva infrusen; i sht dels i p. pf. ss. adj.: infrusen, dels ss. vbalsbst. -ning, infrysning. Jungberg (1873). GHT 1896, nr 129 A, s. 2 (: inisning). Ett inisat fartyg. OoB 1930, s. 199.
3) (i fackspr.) anbringa is (o. salt) omkring (glassdosa, geléform o. d.) o. på så sätt åstadkomma frysning l. avkylning. Grafström Kond. 299 (1892).

 

Spalt I 543 band 12, 1933

Webbansvarig